Câu hỏi:
Chuyển Nhượng đất

Ngày 6/5/2021 tôi có nộp bộ hồ sơ chuyển QSDĐ. Bộ phận 1 cửa Hưng Hà đã tiếp nhậnđủ hồ sơ và hẹn 10 ngày sau nhận thông báo nộp tiền. Đến ngày 19/5/2021 tôi đến bộ phận 1 cửa nhưng được thông báo là chưa có. Tiếp đến ngày 23/5/2021 tôi đến tiếp tục nhận được câu trả lời chưa có (mặc dù tôi đã tra trên trang hành chính công là tình trạng hồ sơ đã trả kết quả). Đến ngày 28/5 tôi đến thì mới nhận được thông báo nộp tiền, sau đó tôi đã hoàn thành thủ tục nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Vậy cho tôi hỏi: 1. Bộ phận 1 cửa Hưng Hà có đúng trong việc giải quyết hồ sơ cho tôi không khi mà quá thời hạn 10 ngày hẹn chưa có kết quả mà ko gọi điện cho tôi, để tôi đi lại 3 lần. 2. Kể từ ngày tôi nộp hồ sơ 6/5/2021 thì đến ngày nào tôi nhận được giấy chứng nhận QSD đất. 3. Thời gian nhận giấy CNQSDĐ có bị trừ đi ngày cán bộ 1 cửa đi tập huấn không.

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời công dân./.

    29/06/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều