Câu hỏi:
Thời gian sang tên chuyển quyền sở hữu đất

Tôi có nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu đất ở vào ngày 6/5/2021 tại bộ phận 1 cửa Hưng Hà. theo giấy hẹn thì đến ngày 19/5/2021 là có thông báo nộp thuế đất. Nhưng ngày 19/5/2021 tôi đến nhưng bên 1 cửa Hưng Hà bào chưa xong. Đến 23/5/2021 tôi xem trên trang hành chính công thì hồ sơ của tôi đã có kết quả ngày 20/5/2021(8h14p) và ngày trả kết quả cũng là ngày 20/5/2021( lúc 8h17p). Ngày 24/5 tôi đến thì bộ phận 1 cửa Hưng hà bảo vãn chưa giải quyết xong ( chưa có thông báo nộp thuế). và mãi đến tận ngày 3/6 thì mới có kết quả. vậy cho tôi hỏi bộ phận 1 cửa Hưng Hà giải quyết như vậy đúng chưa. thời gian giải quyết lâu vậy mà cũng không gọi lại cho tôi hẹn ngày đến lấy, để tôi năm lần 7 lượt dến mà chưa xong. và với hồ sơ này thì bao giờ tôi có bìa đất mới.

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời công dân./.

    08/06/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều