Câu hỏi:
Hiện tại, địa bàn xã Dương Phúc công trình sai phạm trên đất nông nghiệp mọc lên tràn lan mà không có lực lượng chức năng nào quản lý, răn đe. Tôi đã gửi đơn Tố cáo nhiều lần (5 lần) đến Sở TN&MT nhưng các công trình tiếp tục xây dựng?

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại địa bàn xã Dương Phúc - Thái Thụy- Thái Bình việc các công trình sai phạm trên đất trồng lúa diễn biến hết sức phức tạp, công trình mọc lên tràn lan, không có một đơn vị chức năng nào quản lý. Mặc dù nhiều người dân trong đó có tôi đã gửi nhiều đơn tố cáo (tôi gửi lần thứ 5) về việc xử lý các công trình sai phạm tại xã Dương Phúc. Nhưng đến nay, không những không có một đơn vị chức năng nào xử lý, răn đe mà các công trình sai phạm tiếp tục xây to hơn, lớn hơn. Sở đã có thông báo chuyển đơn Tố cáo về huyện Thái Thụy xử lý, nhưng huyện Thái thụy không có các văn bản xử lý để trả lời người dân. Ngày 20/5/2021 tôi có đơn gửi Sở TN&MT tố cáo ông Nguyễn Trường Ca- Chủ tịch xã Dương Phúc về việc buông lỏng quản lý đất đai, để công trình sai phạm mọc lên tràn lan. Tố cáo công trình sai phạm xây dựng trên đất nông nghiệp hộ ông Lã Xuân Báo đã bị xử lý 10 năm mà vẫn không bị cưỡng chế. Người dân chúng tôi rất mong Sở TN&MT với vai trò quản lý đất đai trên địa bàn Tỉnh có câu trả lời thích đáng về việc xử lý sai phạm. Vì các chính quyền cơ sở cấp xã, huyện Thái Thụy đều không vào cuộc để xử lý dứt điểm. Trân trọng./.

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Về nội dung nêu trên của công dân, Thanh tra Sở có ý kiến như sau:

    - Về nội dung ông Đoàn Xuân Dậu phản ánh về công trình xây dựng sai phạm trên đất trồng lúa tại xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy: Nội dung này trùng với nội dung Thanh tra Sở đã trả lời câu hỏi ông Đoàn Xuân Dậu hỏi và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 22/12/2020 và ngày 20/4/2021.

    - Về việc xử lý đơn tố cáo ngày 20/5/2021 ông Đoàn Xuân Dậu nêu trên: Ngày 24/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn tố cáo ghi tên ông Đoàn Xuân Dậu; tuy nhiên nội dung đơn không ghi rõ ngày tháng năm làm đơn và không có chữ ký của người viết đơn, do đó đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định trình tự xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ảnh, kiến nghị./.

    31/05/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều