Câu hỏi:
UBND xã Dương Phúc đã có kết luận về sai phạm của cán bộ công chức xã là ông Hơn, về hành vi làm giả hồ sơ đất đai, cấp sai sổ đỏ cho hộ khác. Xã đề nghị tôi lên cơ quan cấp trên giải quyết, khắc phục. Tôi đã gửi đơn lên Sở TN&MT đã được xử lý như thế nào?

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình. Liên quan tới mảnh đất thổ cư tôi mua năm 2000 (có phiếu nộp tiền). Nhưng đến năm 2016, cán bộ công chức xã Dương phúc là ông Bùi Quý Hơn đã cấu kết thực hiện làm giả hồ sơ đất đai để cấp sổ đỏ cho hộ khác (hộ bà Sính). Tôi đã nhiều lần làm đơn tố cáo ông Hơn về hành vi lợi dụng chức vụ làm giả hồ sơ đất đai dẫn đến gia đình tôi mất mảnh đất đã mua. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều nhân chứng xác nhận việc làm giả hồ sơ của ông Hơn như trưởng thôn ông Bùi Văn Gọt, ông Bùi Văn Thống xác nhận không có ở địa phương nhưng bị làm giả trong hồ sơ, CMND công chứng của ông Thống. Chính vì hành vi sai phạm của ông Hơn, nên UBND xã Dương Phúc đã có 02 biên bản kết luận về hành vi sai phạm làm giả hồ sơ của ông Hơn bao gồm: Công văn số 01/KL-CTUBND ngày 15/2/2018 về việc kết luận nội dung tố cáo ông Hơn; Biên bản ngày 03/4/2021 về việc giải quyết đơn tố cáo ông Hơn. Việc khắc phục sai phạm do ông Hơn gây ra thì UBND xã Dương phúc không thực hiện khắc phục hậu quả là hủy sổ đỏ đã cấp sai (cho hộ bà Sính) và cấp lại cho tôi. Chính quyền UBND xã đề nghị tôi làm việc cấp cao hơn để xử lý, khắc phục sai phạm vì việc này vượt quá thẩm quyền xã. Vì vậy, ngày 28/4/2021 tôi đã làm đơn tố cáo gửi lên Sở TN&MT để tố cáo hành vi lợi dụng chức vụ làm giả hồ sơ đất đai của ông Hơn để xử lý đúng quy định pháp luật, kiến nghị Sở TN&MT có ý kiến chỉ đạo để giải quyết, khắc phục hậu quả sai phạm do chính quyền xã làm sai là việc hủy sổ đỏ đã cấp sai và cấp lại cho tôi đúng chủ sở hữu mảnh đất, đảm bảo quyền lợi cho tôi. Các kết luận của UBND xã về sai phạm của ông Hơn tôi đã đính kèm trong đơn tố cáo. Trân trọng./.

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Về nội dung nêu trên của công dân, Thanh tra Sở có ý kiến như sau:

    Ngày 06/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 947/STNMT-TTr về việc chuyển đơn tố cáo của công dân đến UBND huyện Thái Thuỵ để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

    17/05/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều