Câu hỏi:
Nội dung làm sổ đỏ

Tôi có mảnh đất mua lại của họ từ năm 1990 đến nay. Nay tôi muốn làm sổ đỏ thì huyện trả lời phải chứng minh nguồn gốc đất. Tôi có giấy tờ viết tay xác nhận giữa chủ đất và tôi, và khi về xã để xác nhận nguồn gốc đất thì xã bảo nhà tôi chưa đối trừ đất nông nghiệp vào đất lâu năm khác. Tổng diện tích nhà tôi 618m2 và có 240m2 đất ở nông thôn còn lại diện tích chưa đối trừ là 378m2 chưa đối trừ. Vậy giờ tôi muốn cấp sổ đỏ hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải làm thế nào?

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Trường hợp của bạn thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện theo Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai. Do trong câu hỏi chưa rõ hồ sơ của bạn cụ thể như thế nào, để được giải quyết bạn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để được hướng dẫn, giải quyết./.

    15/05/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều