Câu hỏi:
Điều kiện tách thửa

Tôi muốn hỏi cấp có thẩm quyền về điều kiện tách thửa đối với thửa đất có cả đất ONT, BHK (được sử dụng đến năm 2043) Tôi có 1 thửa đất diện tích hơn 310m2, chiều dài 19.5m, chiều rộng mặt tiền là 16.2m. Trong đó đất ONT là 170m2, còn lại là đất BHK. Hiện tại tôi muốn tách ra làm 3 thửa đều nhau (diện tích các loại đất được chia đều cho các thửa) thì có được không? và thủ tục như thế nào? tôi rất mong cấp có thẩm quyền xem xét và hướng dẫn tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình xin được trả lời như sau:

    Trường hợp của bạn thuộc trường hợp tách hợp thửa đất được thực hiện theo thủ tục số 14 (Tách hợp thửa đất) thuộc Quyết định số 2620/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình ngày 07/9/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 về việc ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái BìnhQuyết định số 08/2018/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình ngày 23/8/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh. Do trong câu hỏi chưa rõ hồ sơ của bạn cụ thể như thế nào để được giải quyết bạn đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để được hướng dẫn, giải quyết./.

    23/04/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều