Câu hỏi:
UBND xã Dương phúc đã gửi Công văn 11/2020 xử lý sai phạm, tiến hành ra quyết định cưỡng chế, phương án cưỡng chế nhưng đến nay 6 tháng vẫn không thực hiện. Với vai trò quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thì Sở TN&MT đã có chỉ đạo, xử lý công trình sai phạm như thế nào??

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 13/11/2020 UBND xã Dương Phúc đã có công văn số 07/CV-UBND về việc giải quyết các nội dung xử lý công trình sai phạm trên đất canh tác của hộ ông Báo trên địa bàn xã Dương Phúc. Trong đó, UBND xã đã nêu xử lý từ năm 2009 (như vậy đã hơn 11 năm xử lý) nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong. UBND xã tiến hành ra quyết định cưỡng chế, xây dựng phương án cưỡng chế để tháo dỡ công trình sai phạm. Nhưng đến nay đã 06 tháng nhưng công trình vẫn không bị xử lý tháo dỡ mà còn xây dựng to hơn, hoành tráng hơn. Mặc dù tại các công văn từ 2009, công văn nào xã cũng ban hành là đưa lực lượng xuống cưỡng chế nếu không tự tháo dỡ đúng thời hạn. Đến nay đã rất nhiều công văn UBND xã ban hành cho có lệ còn thực tế không xử lý. Nên ngày 05/4/2021 tôi tiếp tục gửi đơn tố cáo việc thiếu trách nhiệm quản lý đất đai của UBND xã Dương phúc và để tình trạng xây dựng sai phạm hộ ông Báo to hơn trên đất canh tác tại xã Dương Phúc. Vậy với vai trò quản lý đất đai tỉnh Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo, xử lý các sai phạm này như thế nào khi mà UBND xã buông lỏng quản lý và không xử lý công trình sai phạm tại địa phương để các công trình xây dựng tràn lan bất chấp các quy định pháp luật. Trân trọng./.

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Về nội dung nêu trên của công dân, Thanh tra Sở có ý kiến như sau:

    Đối với Đơn tố cáo đề ngày 01/4/2021 (ông Dậu ghi là đơn gửi ngày 05/4/2021) ghi tên ông Đoàn Xuân Dậu: Trong đơn không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn. Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Đơn tố cáo đề ngày 01/4/2021 ghi tên ông Đoàn Xuân Dậu không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.

    Đối với nội dung đề nghị của ông Đoàn Xuân Dậu: Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy. Liên quan đến nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2329/STNMT-TTr ngày 03/9/2020 và Văn bản số 2890/STNMT-CNTT ngày 05/11/2020 chuyển nội dung đề nghị của ông Đoàn Xuân Dậu đến UBND xã Dương Phúc để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

    Theo báo cáo của UBND xã Dương Phúc: Ngày 06/2/2021, UBND xã Dương Phúc đã có Văn bản số 01 BB/ĐĐ yêu cầu hộ gia đình ông Lã Xuân Báo thu dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, trả lại mặt bằng ban đầu của đất. Ngày 16/04/2021, UBND xã Dương Phúc có Văn bản số 02 BB/ĐĐ đôn đốc hộ gia đình ông Lã Xuân Báo thực hiện việc thu dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, trả lại mặt bằng ban đầu của đất. Ngày 29/4/2021, UBND xã Dương Phúc tiếp tục lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai xác định cụ thể công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Lã Xuân Báo và yêu cầu gia đình ông thực hiện việc thu dỡ các công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất theo quy định. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông Báo chưa thực hiện; UBND xã sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc gia đình ông Báo thu dỡ công trình xây dựng sai phạm theo quy định./.

    20/04/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều