Câu hỏi:
Thư gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cho tôi hỏi có thể chuyển đổi đất nông nghiệp sang mô hình trang trại VAC được không? .Nếu chuyển đổi thì xây trang trại tại ví trí đất nông nghiệp đấy hay sẽ phải quy hoạch sang vị trí khác?

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Nội dung câu hỏi không nêu cụ thể về loại đất nông nghiệp (là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm hay đất trồng cây lâu năm), về chủ sử dụng đất (đất của hộ gia đình, cá nhân hay đất do UBND xã, phường, thị trấn quản lý), do đó không có cơ sở để trả lời.

    Trường hợp diện tích đất nông nghiệp là đất trồng lúa xin chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 59 Luật Đất đai 2013. Chi tiết về trình tự, thủ tục, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đề nghị liên hệ với UBND huyện, thành phố nơi có đất để được hướng dẫn./.

    17/04/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều