Câu hỏi:
Ngày 26/3/2021 tôi có đơn tố cáo Thanh tra huyện Thái Thụy về việc chậm trễ, chưa xử lý công trình sai phạm trên đất canh tác tại địa bàn xã Dương Phúc. Đến nay, tôi chưa nhận được văn bản trả lời từ Sở về việc giải quyết các nội dung trong đơn tố cáo.

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Tôi là Lã Văn Mẫn sinh năm 1957. Liên quan tới việc xử lý công trình sai phạm trên đất canh tác tại địa bàn xã Dương phúc. Tôi có nhiều lần gửi đơn tố cáo công trình sai phạm đến UBND Huyện Thái Thụy từ năm 2019, đến ngày 08/7/2020 Thanh tra huyện Thái Thụy mời tôi lên làm việc về các nội dung tố cáo. Trong đó, nội dung xử lý, tháo dỡ công trình sai phạm trên đất canh tác hộ ông Báo tại địa bàn xã Dương Phúc, Thanh tra huyện là Ông Bùi Cao Cường đã thống nhất kết luận trong biên bản làm việc là: đơn vị Thanh tra huyện điều tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Nhưng đến nay, đã hơn 09 tháng trôi qua Thanh tra huyện không xử lý giải quyết về công trình sai phạm của hộ ông Báo tại xã Dương Phúc. Thời gian qua, không những công trình sai phạm không bị tháo dỡ mà còn xây dựng to hơn, trên địa bàn xã Dương Phúc các công trình còn mọc lên tràn lan bất chấp các quy định pháp luật. Vì vậy, tôi đã làm đơn tố cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tố cáo về việc thiếu trách nhiệm quản lý đất đai của huyện Thái Thụy, tố cáo việc Thanh tra huyện Thái Thụy chậm trễ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tôi, tố cáo về công trình sai phạm trên đất canh tác hộ ông Báo xây dựng trái phép tại xã Dương Phúc. Kính mong Qúy cơ quan xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội dung đơn của tôi và sớm có văn bản trả lời để tôi được rõ ràng. Trân trọng./.

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Về nội dung nêu trên của công dân, Thanh tra Sở có ý kiến như sau:

    Ngày 29/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn tố cáo (đề ngày 24/3/2021) của ông Lã Văn Mẫn, đơn có nội dung: Tố cáo Thanh tra huyện Thái Thụy không xử lý đúng về các quy trình giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo về công trình xây dựng trên đất canh tác tại địa bàn xã Dương Phúc, thời gian đã 09 tháng mà không giải quyết, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thái Thụy. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 642/STNMT-TTr ngày 31/3/2021 chuyển đơn tố cáo của ông Mẫn đến UBND huyện Thái Thụy để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

    Nay ông Lã Văn Mẫn tiếp tục có ý kiến đến Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có nội dung tố cáo về việc thiếu trách nhiệm quản lý đất đai của huyện Thái Thụy, tố cáo Thanh tra huyện Thái Thụy chậm trễ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của ông, tố cáo về công trình sai phạm trên đất canh tác hộ ông Báo xây dựng trái phép tại xã Dương Phúc. Tuy nhiên nội dung tố cáo chưa rõ đối tượng bị tố cáo, hành vi vi phạm, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn ông Lã Văn Mẫn làm rõ đối tượng bị tố cáo, nội dung, hành vi vi phạm và gửi kèm các tài liệu, chứng cứ có liên quan gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018 để được xem xét, giải quyết./.

    16/04/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều