Câu hỏi:
Làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện tại mảnh vườn nhà tôi trước đây là cái ao, giờ đã san lấp thành vườn trồng rau. Vậy giờ tôi muốn chuyển đổi lên thành đất thổ cư thì thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Về nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình trả lời như sau:

    - Nội dung công dân hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

    - Đề nghị công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn và nộp hồ sơ; thành phần hồ sơ theo thủ tục số 3, thủ tục hành chính Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình./.

    15/04/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều