Câu hỏi:
Cấp giấy chứng nhận sử dụng đất

Hỏi ngày 1/3/2021: Bố tôi có mảnh đất thổ cư 250m2, xây nhà ở trước 1980 và liền thổ với diện tích ao 200m2 được đổi ruộng canh tác, hiện nay ao đã được san lấp trồng cây (sử dụng 50 năm). Mảnh đất thổ cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay bố tôi muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mảnh đất thổ cư đang ở cộng gộp với diện tích san lấp ao để trồng cây (250m2 + 200m2). Vậy: 1. Bố tôi có cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ diện tích trên không? Thủ tục như thế nào? 2. Nếu không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích trên thì bố tôi được sử dụng bao nhiêu diện tích vĩnh viễn. Thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn; đề nghị quý cơ quan gửi văn bản trả lời. Địa chỉ: Nguyễn Thị Loan, địa chỉ: Số nhà 11/13, ngõ 169, tổ 9, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, điện thoại 0982 756 215

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Về nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình trả lời như sau:

    - Thửa đất được quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 và điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính. Khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất có mục đích khác nhau nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất.

    - Phần diện tích đất ở thời hạn sử dụng lâu dài.

    - Để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện nơi có đất nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu, thành phần hồ sơ theo thủ tục số 19, Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình./.

    01/03/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều