Câu hỏi:
Tôi chưa nhận được văn bản trả lời về Công trình sai phạm trên đất nông nghiệp, chính quyền xã Dương Phúc trả lời không đủ thẩm quyền giải quyết và đang xin chỉ đạo từ Sở TN&MT, vậy Sở TN&MT có chỉ đạo, hướng dẫn ntn?

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Tôi tên là Lã Văn Lâm, sinh năm 1950. Liên quan tới công trình sai phạm trên đất canh tác địa bàn xã Dương Phúc. Tôi có nhiều lần gửi đơn các cấp xã, huyện để tố cáo nhưng các cấp chính quyền không xử lý giải quyết. Chính quyền xã, huyện trả lời công trình sai phạm đã hình thành tài sản và chính quyền xã, huyện không đủ thẩm quyền giải quyết và đang xin hướng dẫn từ Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 07 ngày 13/11/2020. Bên cạnh đó, ngày 12/1/2021 Tòa án huyện Thái thụy đã giải quyết đơn ly hôn, và phân chia tài sản trong gia đình ông Dậu bà Mai tại bản án số 01. Các cấp chính quyền trả lời không đủ thẩm quyền giải quyết nên tôi đã gửi đơn tố cáo về công trình sai phạm trên đến Sở Tài nguyên và môi trường ngày 04/1/2021 nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời từ Sở. Mặc dù công trình sai phạm đã bị xử lý hơn 12 năm nay (kể từ năm 2010) nhưng đến nay các cấp chính quyền xã, huyện đều từ chối giải quyết. Vậy tôi kính mong Sở TN&MT xem xét, có văn bản chỉ đạo để công trình phạm pháp giải quyết dứt điểm.

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Về nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 35/STNMT-TTr ngày 07/01/2021 chuyển đơn tố cáo của ông Lã Văn Lâm đến UBND xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy để xem xét, giải quyết (Tải nội dung Văn bản số 35 TẠI ĐÂY).

    Đề nghị ông Lã Văn Lâm liên hệ với UBND xã Dương Phúc để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

    27/01/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều