Câu hỏi:
Cho em hỏi

Trước đây gia đình em có làm sổ đỏ rồi nhưng vẫn gửi trên xã không cầm về giờ lên hỏi địa chính xã nhưng không tìm thấy. Giờ gia đình em muốn làm lại sổ thì như thế nào ạ?

Trả lời có tính chất tham khảo
  • Về nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình trả lời như sau:

    Đối với thửa đất ở tỉnh Thái Bình:

    Gia đình bạn đã có Sổ đỏ nhưng gửi trên xã và giờ không tìm thấy, bạn liên hệ với UBND xã để làm rõ nếu không tìm thấy thì bạn phối hợp với UBND xã thông báo công khai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất và làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thành phần hồ sơ theo Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Bạn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyệnTiền Hải để nộp hồ sơ và được hướng dẫn./.

    22/01/2021  |  Cập nhật nội dung Cổng TTĐT đã phản hồi
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều