Chi tiết Thủ tục hành chính
Thủ tục
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số lượng hồ sơ (bộ)
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện TTHC
Cơ quan thực hiện TTHC
Lệ phí
Tên mẫu đơn tờ khai
Yêu cầu thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý của TTHC
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn