Chi tiết Thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường hợp chưa có công trình khai thác, sử dụng (cá nhân)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;

- Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành công trình khai thác;

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;

- Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ VN2000;

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình khai thác; trường hợp không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất, được Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận.

Số lượng hồ sơ (bộ) 02
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp lưu lượng dưới 0.1m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước dưới 5000m3/ngày đêm: 250.000đ

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp lưu lượng từ 0.1 đến dưới 0.5m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 500 đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 700.000đ

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp lưu lượng từ 0.5 đến dưới 1m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 3.000 đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 1.700.000đ

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp lưu lượng từ 1 đến dưới 2m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước từ 20.000 đến dưới 50.000m3/ngày đêm: 3.200.000đ

Lệ phí cấp phép khai thác: 100.000đ/1 giấy phép

Tên mẫu đơn tờ khai

Đơn đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt

Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành công trình khai thác.

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định 149/2004/NĐ-CP; Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn