Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
10/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 Nguyễn Hồng Diên Ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình
19/2016/TT-BTNMT 24/08/2016 Võ Tuấn Nhân Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường
38/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Nguyễn Minh Quang Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
36/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Nguyễn Minh Quang Về quản lý chất thải nguy hại
35/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Nguyễn Minh Quang Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 Võ Tuấn Nhân Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
41/2015/TT-BTNMT 09/09/2015 Nguyễn Minh Quang Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
27/2015/TT-BTNMT 29/05/2015 Nguyễn Minh Quang Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
26/2015/TT-BTNMT 28/05/2015 Bùi Cách Tuyến Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Nguyễn Xuân Phúc Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  ..  
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn
Website: http://sotnmt.thaibinh.gov.vn