Lịch công tác tuần của sở Tài nguyên & Môi Trường

Tuần trước Tuần thứ 46 năm 2017
(Từ ngày: 06/11/2017 - Đến ngày: 12/11/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 06/11/2017
Thứ ba 07/11/2017
Thứ tư 08/11/2017
Thứ năm 09/11/2017
Thứ sáu 10/11/2017
Thứ bảy 11/11/2017
Chủ nhật 12/11/2017
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn