Lịch công tác tuần của sở Tài nguyên & Môi Trường

Tuần trước Tuần thứ 52 năm 2018
(Từ ngày: 24/12/2018 - Đến ngày: 30/12/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 24/12/2018
Thứ ba 25/12/2018
Thứ tư 26/12/2018
Thứ năm 27/12/2018
Thứ sáu 28/12/2018
Thứ bảy 29/12/2018
Chủ nhật 30/12/2018
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn