Lịch công tác tuần của sở Tài nguyên & Môi Trường

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2017
(Từ ngày: 16/10/2017 - Đến ngày: 22/10/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 16/10/2017
Thứ ba 17/10/2017
Thứ tư 18/10/2017
Thứ năm 19/10/2017
Thứ sáu 20/10/2017
Thứ bảy 21/10/2017
Chủ nhật 22/10/2017
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn