Lịch công tác tuần của sở Tài nguyên & Môi Trường

Tuần trước Tuần thứ 51 năm 2018
(Từ ngày: 17/12/2018 - Đến ngày: 23/12/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 17/12/2018
Thứ ba 18/12/2018
Thứ tư 19/12/2018
Thứ năm 20/12/2018
Thứ sáu 21/12/2018
Thứ bảy 22/12/2018
Chủ nhật 23/12/2018
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn