Lịch công tác tuần của sở Tài nguyên & Môi Trường

Tuần trước Tuần thứ 48 năm 2018
(Từ ngày: 26/11/2018 - Đến ngày: 02/12/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 26/11/2018
Thứ ba 27/11/2018
Thứ tư 28/11/2018
Thứ năm 29/11/2018
Thứ sáu 30/11/2018
Thứ bảy 01/12/2018
Chủ nhật 02/12/2018
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn