Quyết định giao nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Nội dung Quyết định XEM TẠI ĐÂY./. 

Sở TN&MT

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn