Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo các nội dung cụ thể sau:
TTCNTT

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn