Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Nội dung chi tiết Quyết định XEM TẠI ĐÂY

Nội dung Công văn XEM TẠI ĐÂY./.

Thanh tra Sở

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn