Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp ngày 07/11/2016

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Giao lưu trực tuyến giữa Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường với nhân dân và doanh nghiệp vào ngày 07/11/2016 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp".

Ngày tổ chức Giao lưu trực tuyến: 07 tháng 11 năm 2016.
Nhận câu hỏi bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2016, tại địa chỉ Hệ thống Giao lưu trực tuyến của Bộ: http://gltt.monre.gov.vn hoặc http://thaibinh.monre.gov.vn 
Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân và doanh nghiệp./.

TL

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn