Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm pháp luật đất đai và các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày 10 tháng 5 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 93/QĐ-STNMT về thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm pháp luật đất đai và các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 Quyết định nêu rõ: Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm pháp luật đất đai và các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong ngày làm việc qua địa chỉ sau đây:
1. Số điện thoại đường dây nóng: 0363.836.336 tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.
2. Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtrastnmttb@gmail.com tiếp nhận phản ánh, kiến nghị các thời điểm trong ngày.

Chi tiết Quyết định XEM TẠI ĐÂY./.

TL

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn