Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường
Ngày 11/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-BTNMT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường

 Quyết định này thay thế Quyết định số 827/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi báo chí với tài nguyên và môi trường XEM TẠI ĐÂY./.

TL

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn