Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 25/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 3018/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016

 Danh mục các cuộc thanh tra và chi tiết Quyết định xem TẠI ĐÂY

TL

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn