Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo các nội dung cụ thể sau:

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo các nội dung cụ thể sau:

Cuộc thi ảnh “Đất ngập nước: Bảo tồn và Phát triển”

Ngày 09/7/2018, Ban quản lý Dự án Bảo tồn các khu Đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường ban hành văn bản số 18/CV-ĐNN về việc phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh “Đất ngập nước: Bảo tồn và Phát triển”.

Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương năm 2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 25/5/2018 và Quyết định số 1710/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2018 về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương năm 2018.

Tham dự Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Ngày 20/3/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1298/BTNMT-TTTTMT về việc tham dự Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Thông báo bán thanh lý tài sản

Ngày 26/12/2017, Hội đồng thanh lý tài sản - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTLTS Thông báo bán thanh lý tài sản.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn