Cuộc thi ảnh “Đất ngập nước: Bảo tồn và Phát triển”

Ngày 09/7/2018, Ban quản lý Dự án Bảo tồn các khu Đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường ban hành văn bản số 18/CV-ĐNN về việc phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh “Đất ngập nước: Bảo tồn và Phát triển”.

Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương năm 2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 25/5/2018 và Quyết định số 1710/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2018 về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương năm 2018.

Tham dự Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Ngày 20/3/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1298/BTNMT-TTTTMT về việc tham dự Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Thông báo bán thanh lý tài sản

Ngày 26/12/2017, Hội đồng thanh lý tài sản - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTLTS Thông báo bán thanh lý tài sản.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm pháp luật đất đai và các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 10 tháng 5 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 93/QĐ-STNMT về thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm pháp luật đất đai và các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo đánh giá xã hội, Khung kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của các tỉnh thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - PILGALD”

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức xây dựng Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Giai đoạn đầu của dự án dự kiến triển khai tại 12 tỉnh, thành phố, gồm: Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Tiền Giang và Bến Tre

Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường

Ngày 11/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-BTNMT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường

Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 3018/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn