Thông báo bán thanh lý tài sản

Ngày 26/12/2017, Hội đồng thanh lý tài sản - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTLTS Thông báo bán thanh lý tài sản.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm pháp luật đất đai và các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 10 tháng 5 năm 2016 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 93/QĐ-STNMT về thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về các hành vi vi phạm pháp luật đất đai và các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo đánh giá xã hội, Khung kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của các tỉnh thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - PILGALD”

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức xây dựng Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Giai đoạn đầu của dự án dự kiến triển khai tại 12 tỉnh, thành phố, gồm: Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Tiền Giang và Bến Tre

Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường

Ngày 11/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-BTNMT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường

Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 3018/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016

Mẫu Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ, Báo cáo quản lý CTNH

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hai như sau:

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn