Thủ tục 2: Cung cấp dữ liệu về đất đai (Trường hợp 1)

Cung cấp dữ liệu đất đai cho tổ chức, cá nhân trường hợp không thu tiền

Thủ tục 2: Cung cấp dữ liệu về đất đai (Trường hợp 2)

Cung cấp dữ liệu đất đai cho các tổ chức, cá nhân trường hợp có thu tiền

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn