Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất nông nghiệp thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc (đối diện Trạm y tế xã), thành phố Thái Bình

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất nông nghiệp thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc (đối diện Trạm y tế xã), thành phố Thái Bình

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Cồn Nhất, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3176/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Cồn Nhất, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xung quanh Đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3174/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xung quanh Đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Di tích lịch sử Nhà Trần: Đình, Đền, Bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ

Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2912/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Di tích lịch sử Nhà Trần: Đình, Đền, Bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ.

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ, dân cư, tái định cư phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND Phê duyệt Điều Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ, dân cư, tái định cư phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2894/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại khu đất đối diện Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2597/QĐ-UBND Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại khu đất đối diện Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giáp Trường Trung cấp nghề Thái Bình - cơ sở 2 tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giáp Trường Trung cấp nghề Thái Bình - cơ sở 2 tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất giáp khu tái định cư Khu công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2596/QĐ-UBND Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất giáp khu tái định cư Khu công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2488/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và đấu nối giao thông tại khu vực giáp khu dân cư xứ đồng Vạn Đê phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và đấu nối giao thông tại khu vực giáp khu dân cư xứ đồng Vạn Đê phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại các khu đất đối ứng Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình

Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại các khu đất đối ứng Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng nhà ở thương mại Shophouse tại khu đất Công ty cổ phần in Thái Bình, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2434/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng nhà ở thương mại Shophouse tại khu đất Công ty cổ phần in Thái Bình, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn