Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trần Diêm Điền, huyện Thái Thụy

Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trần Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Phê duyệt Nhiệm vụ Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất sân thể thao tổ 24, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Ngày 26/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1488/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất sân thể thao tổ 24, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và đấu nối giao thông tại khu vực giáp khu dân cư xứ đồng Vạn Đê, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và đấu nối giao thông tại khu vực giáp khu dân cư xứ đồng Vạn Đê, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình

Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng tổ hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình

Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng tổ hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nhà máy sản xuất sợi của Công ty TNHH sợi dệt Hương Sen Comfor tại Cụm công nghiệp Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nhà máy sản xuất sợi của Công ty TNHH sợi dệt Hương Sen Comfor tại Cụm công nghiệp Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và Nhà văn hóa tổ 18 tại khu đất giáp đường Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và Nhà văn hóa tổ 18 tại khu đất giáp đường Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Ngày 25/5/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1259/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng khu phố RIVERSIDE thuộc xã Vũ Quý - Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 25/4/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng khu phố RIVERSIDE thuộc xã Vũ Quý - Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhà máy sản xuất tấm trần thạch cao MIKADO GYPSUM của Công ty cổ phần VINAFRIT tại lô A4 và lô D4, khu công nghiệp Tiền Hải

Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhà máy sản xuất tấm trần thạch cao MIKADO GYPSUM của Công ty cổ phần VINAFRIT tại lô A4 và lô D4, khu công nghiệp Tiền Hải.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ công nhân viên vận hành và sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày 02/5/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ công nhân viên vận hành và sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Đồng Tu, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Đồng Tu, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn