Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại tại khu đất Hợp tác xã Quyết Tiến, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Ngày 31/01/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại tại khu đất Hợp tác xã Quyết Tiến, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2030

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định sô 3494/QĐ-UBND phê duyệt Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2030.

Thành lập cụm công nghiệp Trà Linh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định sô 3501/QĐ-UBND Thành lập cụm công nghiệp Trà Linh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Trung Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định sô 3499/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Trung Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất nông nghiệp thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc (đối diện Trạm y tế xã), thành phố Thái Bình

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất nông nghiệp thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc (đối diện Trạm y tế xã), thành phố Thái Bình

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Cồn Nhất, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3176/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Cồn Nhất, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xung quanh Đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3174/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xung quanh Đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Di tích lịch sử Nhà Trần: Đình, Đền, Bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ

Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2912/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Di tích lịch sử Nhà Trần: Đình, Đền, Bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ.

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ, dân cư, tái định cư phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND Phê duyệt Điều Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ, dân cư, tái định cư phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2894/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại khu đất đối diện Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2597/QĐ-UBND Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại khu đất đối diện Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giáp Trường Trung cấp nghề Thái Bình - cơ sở 2 tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giáp Trường Trung cấp nghề Thái Bình - cơ sở 2 tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất giáp khu tái định cư Khu công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2596/QĐ-UBND Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất giáp khu tái định cư Khu công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn