Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại khu đất đối diện Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2597/QĐ-UBND Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại khu đất đối diện Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giáp Trường Trung cấp nghề Thái Bình - cơ sở 2 tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư giáp Trường Trung cấp nghề Thái Bình - cơ sở 2 tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất giáp khu tái định cư Khu công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2596/QĐ-UBND Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất giáp khu tái định cư Khu công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2488/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và đấu nối giao thông tại khu vực giáp khu dân cư xứ đồng Vạn Đê phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Ngày 22/9/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và đấu nối giao thông tại khu vực giáp khu dân cư xứ đồng Vạn Đê phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại các khu đất đối ứng Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình

Ngày 19/9/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại các khu đất đối ứng Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng nhà ở thương mại Shophouse tại khu đất Công ty cổ phần in Thái Bình, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2434/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng nhà ở thương mại Shophouse tại khu đất Công ty cổ phần in Thái Bình, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm Y tế tỉnh Thái Bình

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2435/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm Y tế tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố 5 - Khu đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố 5 - Khu đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố 3 - Khu đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2292/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố 3 - Khu đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất nông nghiệp giáp sông Bạch, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất nông nghiệp giáp sông Bạch, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại ngõ 707 phố Lý Bôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Ngày 08/8/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại ngõ 707 phố Lý Bôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Khu vực xóa bỏ lò vôi hai bên sông Hóa)

Ngày 03/8/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2083/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Khu vực xóa bỏ lò vôi hai bên sông Hóa).

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình

Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trên địa bàn xã Quỳnh Hải, giáp thị trấn Quỳnh Côi và tuyến đường Đào Đình Luyện (ĐT.451), huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

Ngày 20/7/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trên địa bàn xã Quỳnh Hải, giáp thị trấn Quỳnh Côi và tuyến đường Đào Đình Luyện (ĐT.451), huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn