Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 32030/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình (bổ sung rang giới phân khu)

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2949/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình (bổ sung ranh giới phân khu).

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất phụ tùng ô tô của Chi nhánh Công ty TNHH TOYODA GOSEI Hải phòng tại Thái Bình tại Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2352/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất phụ tùng ô tô của Chi nhánh Công ty TNHH TOYODA GOSEI Hải phòng tại Thái Bình tại Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố 3- Khu đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Thái bình ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố 3 - Khu đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng Nhà máy may công nghệ cao tại Cụm công nghiệp Xuân Động, huyện Đông Hưng

Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng Nhà máy may công nghệ cao tại Cụm công nghiệp Xuân Động, huyện Đông Hưng.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Lạc Chính, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Lạc Chính, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội tỉnh Thái Bình tại xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng

Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội tỉnh Thái Bình tại xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trần Diêm Điền, huyện Thái Thụy

Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trần Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Phê duyệt Nhiệm vụ Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất sân thể thao tổ 24, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Ngày 26/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1488/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất sân thể thao tổ 24, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và đấu nối giao thông tại khu vực giáp khu dân cư xứ đồng Vạn Đê, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và đấu nối giao thông tại khu vực giáp khu dân cư xứ đồng Vạn Đê, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình

Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng tổ hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình

Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng tổ hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở tại phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nhà máy sản xuất sợi của Công ty TNHH sợi dệt Hương Sen Comfor tại Cụm công nghiệp Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án nhà máy sản xuất sợi của Công ty TNHH sợi dệt Hương Sen Comfor tại Cụm công nghiệp Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn