Công khai số liệu và tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018

Ngày 16/10/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 297/QĐ-STNMT về việc công bố công khai số liệu và tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2018.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn