Khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2025

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 854/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2025

Thông tư quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn phục vụ hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản.

Thông báo nhận Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hà Thành UDIC

Tăng cường phối hợp quản lý khai thác khoáng sản trên sông Hồng

Ngày 20/3, tại tỉnh Hà Nam , UBND các tỉnh Hà Nam , Hưng Yên và Thái Bình đã ký kết Quy chế phối hợp quản lý hành chính và hoạt động khai thác khoáng sản trên các tuyến sông giáp ranh giữa ba địa phương.

Thông báo lựa chọn Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh

Thông báo nhận Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh

Thông báo lựa chọn Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn