Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 30/01/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất điều chỉnh

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất điều chỉnh.

Bảng giá đất điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 20/01/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định số 258/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất điều chỉnh và sửa đổi bổ sung Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất phi nông nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2900/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất phi nông nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 19/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3077/QĐ-UBND quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bảng giá đất năm 2013

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn