Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 11 năm 2018

Ngày 03/12/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 141/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 11 năm 2018.

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 10 năm 2018

Ngày 25/10/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 59/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 10 năm 2018.

Ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

“Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn, bền vững” đó là chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Tiếp nối chủ đề này, sáng ngày 19/10, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trường Quân sự tỉnh Thái Bình tại xã Đông Phong, huyện Đông Hưng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 9 năm 2018

Ngày 10/10/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 57/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 9 năm 2018.

Tập huấn tiêu chí 17 cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới

Ngày 11/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm cho các xã chưa về đích nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Ngày 05/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 4771/BTNMT-TTTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 8 năm 2018

Ngày 06/9/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 44/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 8 năm 2018.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 7 năm 2018

Ngày 18/7/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 39/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 7 năm 2018.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 6 năm 2018

Ngày 11/7/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 37/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 6 năm 2018.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 5 năm 2018

Ngày 30/5/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 25/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 5 năm 2018.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 4 năm 2018

Ngày 19/4/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 18/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 4 năm 2018.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 3 năm 2018

Ngày 09/4/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 16/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 3 năm 2018.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 02 năm 2018

Ngày 23/02/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 11/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 02 năm 2018.

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 01 năm 2018

Ngày 31/01/2018, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 08/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 01 năm 2018.

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 12 năm 2017

Ngày 19/12/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 64/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 12 năm 2017.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn