Thông báo kết quả Quan trắc chuyên đề từ ngày 15/9/2017 đến ngày 21/9/2017
Ngày 03/10/2017, Sở TN&MT ban hành Thông báo số 45/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc chuyên đề từ ngày 15/9/2017 đến ngày 21/9/2017.

Căn cứ kết quả quan trắc, phân tích của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở TN&MT thông báo chất lượng môi trường từ 15-21/9/2017 như sau:
Môi trường nước mặt lục địa (02 điểm): Phụ lục I, II;
Môi trường nước biển ven bờ (05 điểm): Phụ lục III.
Nội dung chi tiết Thông báo XEM TẠI ĐÂY./.

TQ
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn