Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Ngày 01/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, bao gồm:
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường định kỳ các thành phần môi trường, gồm: không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước biển; nước mưa; nước thải; khí thải; đất; trầm tích.
Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường định kỳ.
Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, liên tục.
Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.
Quy định về quản lý và sử dụng thiết bị quan trắc môi trường.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2017.
Chi tiết Thông tư xem tại đây:

Thông tư 24 từ trang 1đến trang 38

Thông tư 24 từ trang 39 đến hết./. 

TQ
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn