Thông báo về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 688181 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H00107/PX-TP do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 09/4/2007 cho ông Trần Xuân Hiên

Ngày 12/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 54/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 688181 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H00107/PX-TP do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 09/4/2007 cho ông Trần Xuân Hiên thường trú tại thôn Nghĩa Chính, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 391128, do UBND huyện Đông Hưng cấp ngày 19/11/1996 cho ông Phạm Công Lạp

Ngày 12/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 53/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 391128, do UBND huyện Đông Hưng cấp ngày 19/11/1996 cho ông Phạm Công Lạp, thường trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 12/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 52/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 402938, do UBND huyện Đông Hưng cấp ngày 19/11/1996 cho ông Nguyễn Như Cầm, bà Nguyễn Thị Chi

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 51/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 402938, do UBND huyện Đông Hưng cấp ngày 19/11/1996 cho ông Nguyễn Như Cầm, bà Nguyễn Thị Chi thường trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BE 517748, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 31/3/2011 cho hộ ông Trần Xuân Vui

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 50/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BE 517748, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 31/3/2011 cho hộ ông Trần Xuân Vui thường trú tại phố Sơn Tùng, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AB 949854, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 09/5/2005 cho ông Đặng Ngọc Thạch, bà Phạm Thị Hoa

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 49/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AB 949854, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 09/5/2005 cho ông Đặng Ngọc Thạch, bà Phạm Thị Hoa thường trú tại xóm 1 xã Vũ Đông, huyện Kiến Xươg, tỉnh Thái Bình (nay là thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AB 949856, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 09/5/2005 cho ông Đặng Ngọc Thạch, bà Phạm Thị Hoa

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 48/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AB 949856, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 09/5/2005 cho ông Đặng Ngọc Thạch, bà Phạm Thị Hoa thường trú tại xóm 1 xã Vũ Đông, huyện Kiến Xươg, tỉnh Thái Bình (nay là thôn Đình Phùng, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành K 866715, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 23/7/1998 cho ông Trần Xuân Hàn

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 47/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành K 866715, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 23/7/1998 cho ông Trần Xuân Hàn thường trú tại xóm 6 xã Vũ Lạc, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là thôn Thượng Cầm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình).

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AK 341395, do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 31/7/2009 cho ông Bùi Văn Chiến và bà Bùi Thị Tuyết Nga

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 46/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AK 341395, do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 31/7/2009 cho ông Bùi Văn Chiến và bà Bùi Thị Tuyết Nga trú tại xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành L 807226, do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 29/12/2003 cho ông Trần Ngọc Thanh và bà Phạm Thị Thu

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 45/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành L 807226, do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 29/12/2003 cho ông Trần Ngọc Thanh và bà Phạm Thị Thu thường trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 44/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 11/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 43/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 488466, do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 25/9/2000 cho ông Trần Văn Lộ và bà Lê Thị Mý

Ngày 05/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 42/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 488466, do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 25/9/2000 cho ông Trần Văn Lộ và bà Lê Thị Mý thường trú tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BV 542590 do UBND huyện Thái Thụy cấp ngày 30/12/2014 cho ông Bùi Sỹ Ngàn

Ngày 04/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 41/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BV 542590 do UBND huyện Thái Thụy, cấp ngày 30/12/2014 cho ông Bùi Sỹ Ngàn, thường trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BG 633230 và BG 633231, do UBND huyện Thái Thụy cấp ngày 24/4/2013 cho ông Hoàng Hữu Cần; bà Vũ Thị Mai

Ngày 04/7/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 40/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BG 633230 và BG 633231, do UBND huyện Thái Thụy cấp ngày 24/4/2013 cho ông Hoàng Hữu Cần; bà Vũ Thị Mai thường trú tại xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn