Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AB523822 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho ông Bùi Xuân Đài và bà Phạm Thị Thuân

Ngày 25/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 70/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AB523822 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho ông Bùi Xuân Đài và bà Phạm Thị Thuân thường trú tại xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AC 097850, do UBND huyện Thái Thụy cấp ngày 15/02/2006 cho Hộ: ông Nguyễn Văn Long và bà Bùi Thị Bích Nhiễu

Ngày 25/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 69/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AC 097850, do UBND huyện Thái Thụy cấp ngày 15/02/2006 cho Hộ: ông Nguyễn Văn Long và bà Bùi Thị Bích Nhiễu thường trú tại khu 7, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 640126, số vào sổ cấp giấy H0005/2007 do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 13/02/2007 cho ông Trần Văn Lãm và bà Vũ Thị An.

Ngày 23/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 68/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 640126, số vào sổ cấp giấy H0005/2007 do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 13/02/2007 (thông tin: Thửa đất số 398, tờ bản đồ số 15, diện tích 93 m2, loại đất ở nông thôn) cho ông Trần Văn Lãm và bà Vũ Thị An thường trú tại thôn Văn Lãng, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CE 851643, số vào sổ cấp giấy CS: 00105 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 11/5/2017 cho ông Lê Đức Cường và bà Ngô Thị Lê.

Ngày 23/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 67/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CE 851643, số vào sổ cấp giấy CS: 00105 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 11/5/2017 (thông tin: Thửa đất số 351, tờ bản đồ số 21, diện tích 56,5 m2, loại đất ở nông thôn) cho ông Lê Đức Cường và bà Ngô Thị Lê thường trú tại thôn Thanh Trai, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AC 488026 do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 24/8/2005 cho ông Nguyễn Minh Khôi và bà Trần Thị Minh Hồng và số phát hành AC 488050 do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 24/8/2005 cho ông Lề Văn V

Ngày 23/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 66/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AC 488026 do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 24/8/2005 cho ông Nguyễn Minh Khôi và bà Trần Thị Minh Hồng thường trú tại Khu Minh Tân 1, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AC 488050 do UBND huyện Vũ Thư cấp ngày 24/8/2005 cho ông Lề Văn Vấn và bà Dương Thị Quế thường trú tại Khu Minh Tân 1, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 234833, do UBND huyện Đông Hưng cấp ngày 19/5/2005 cho ông Đoàn Văn Hậu, bà Nguyễn Thị Mùi

Ngày 18/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 65/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 234833, do UBND huyện Đông Hưng cấp ngày 19/5/2005 cho ông Đoàn Văn Hậu, bà Nguyễn Thị Mùi thường trú tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BK123088 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho ông Mai Xuân Vang và bà Đoàn Thị Hót

Ngày 13/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 64/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BK123088 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho ông Mai Xuân Vang và bà Đoàn Thị Hót thường trú tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CC182652 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Đinh Văn Ngoan và bà Phạm Thị Thuận

Ngày 13/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 63/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CC182652 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Đinh Văn Ngoan và bà Phạm Thị Thuận thường trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AL032964 do UBND huyện Kiến Xương cấp cho ông Vũ Đình Quang và bà Phạm Thị Thu

Ngày 13/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 62/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AL032964 do UBND huyện Kiến Xương cấp cho ông Vũ Đình Quang và bà Phạm Thị Thu thường trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 402296, do UBND huyện Đông Hưng cấp ngày 19/11/1996 cho ông Phạm Đình Hàn

Ngày 10/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 61/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 402296, do UBND huyện Đông Hưng cấp ngày 19/11/1996 cho ông Phạm Đình Hàn thường trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AG 068913, số phát hành AG 753206, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 11/12/2006 cho ông Bùi Văn Tiên và bà Vũ Thị Huyền.

Ngày 02/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 60/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AG 068913, số phát hành AG 753206, do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 11/12/2006 cho ông Bùi Văn Tiên thường trú tại xã Đông Mỹ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông Mỹ thuộc thành phố Thái Bình) và bà Vũ Thị Huyền thường trú tại xã Hoàng Diệu (nay là phường Hoàng Diệu), thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H583572 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho ông Trần Văn Hiệu

Ngày 25/9/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 59/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H583572 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho ông Trần Văn Hiệu thường trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H912007 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho bà Hoàng Thị Liễu

Ngày 25/9/2017, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 58/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H912007 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho bà Hoàng Thị Liễu thường trú tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 776171 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho ông Bùi Văn Thiện

Ngày 25/9/2017, Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 57/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 776171 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho ông Bùi Văn Thiện thường trú tại xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 899886 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho bà Trần Thị Lữu

Ngày 21/9/2017, Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành thông báo số 56/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 899886 do UBND huyện Tiền Hải cấp cho bà Trần Thị Lữu thường trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn