Thông báo hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 22/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 04/TB-STNMT về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI673443 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 04/10/2007 cho bà Vũ Thị Thúy

Ngày 19/01/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 03/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI673443 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 04/10/2007 cho bà Vũ Thị Thúy thường trú tại thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 187497 do UBND huyện Tiền Hải cấp năm 1996 cho bà Vũ Thị Hậu

Ngày 16/01/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 02/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 187497 do UBND huyện Tiền Hải cấp năm 1996 cho bà Vũ Thị Hậu thường trú tại thôn ốc Nhuận, xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BC 043324 số vào sổ CH 00014; BG 043323 số vào sổ CH 00013 do UBND huyện Hưng Hà cấp ngày 06/9/2012 cho bà Nguyễn Thị Lượng

Ngày 03/01/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 01/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BC 043324 số vào sổ CH 00014; BG 043323 số vào sổ CH 00013 do UBND huyện Hưng Hà cấp ngày 06/9/2012 cho bà Nguyễn Thị Lượng thường trú tại thôn Hiệu Vũ, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 561490 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 14/10/1996 cho ông Nguyễn Xuân Minh

Ngày 29/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 83/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 561490 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 14/10/1996 cho ông Nguyễn Xuân Minh thường trú tại xóm 3, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 747765 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 08/4/1997 cho ông Ngô Văn Vỵ và bà Tô Thị Đào

Ngày 22/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 82/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 747765 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 08/4/1997 cho ông Ngô Văn Vỵ và bà Tô Thị Đào thường trú tại thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình sử dụng

Ngày 20/12/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 459/QĐ-STNMT về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 18/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 81/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 532185 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 17/7/1996 cho ông Đào Văn Huỳnh

Ngày 15/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 80/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H 532185 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 17/7/1996 cho ông Đào Văn Huỳnh thường trú tại thôn xóm 2, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BA 225321 do UBND huyện Hưng Hà cấp ngày 03/6/2011 cho bà Khúc Thị Ngạn

Ngày 06/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 79/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BA 225321 do UBND huyện Hưng Hà cấp ngày 03/6/2011 cho bà Khúc Thị Ngạn

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BG 097722 do UNND huyện Hưng Hà cấp ngày 12/12/2012 cho ông Trần Văn Dũng; bà Tô Thị Huyền

Ngày 06/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 78/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BG 097722 do UNND huyện Hưng Hà cấp ngày 12/12/2012 cho ông Trần Văn Dũng; bà Tô Thị Huyền

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H583560 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 12/11/1996 cho ông Lê Văn Đĩnh

Ngày 06/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 77/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H583560 do UBND huyện Tiền Hải cấp ngày 12/11/1996 cho ông Lê Văn Đĩnh thường trú tại thôn Nam, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CC 127633 do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 11/01/2016 cho bà Đặng Thị Xắn

Ngày 01/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 76/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CC 127633 do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 11/01/2016 cho bà Đặng Thị Xắn thường trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BA 640777 do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 15/6/2010 cho ông Bùi Văn Hưng

Ngày 01/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 75/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BA 640777 do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 15/6/2010 cho ông Bùi Văn Hưng thường trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BH153214 co UBND huyện Kiến Xương cấp ngày 03/8/2011 cho ông Nguyễn Cao Đằng và bà Lương Thị Hoan

Ngày 01/12/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 74/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BH153214 co UBND huyện Kiến Xương cấp ngày 03/8/2011 cho ông Nguyễn Cao Đằng và bà Lương Thị Hoan thường trú tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn