Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 23/8/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh.

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạchsử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình

Ngày 07/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/ NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình.

Thêm 5 loại đất dù có vướng mắc vẫn được cấp sổ đỏ từ ngày 3/3

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 mà đã ở ổn định trên diện tích đó thì vẫn được cấp sổ đỏ.

Dự án đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên được miễn giảm tiền thuê đất?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong đó, quy định bổ sung một số trường hợp dự án được miễn giảm tiền thuê đất.

Xác định loại đất đối với đất không có giấy tờ

Có hai cách để xác định loại đất đối với đất không có giấy tờ. Đây là nội dung quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Đối tượng thực hiện là tổ chức gồm những thủ tục sau:

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính và Kế hoạch công tác năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, sáng ngày 10/9, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện bộ thủ tục hành chính và hướng dẫn đo đạc cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng đăng ký đất đai.

Nhiều địa phương chậm trễ trong tiếp nhận phản ánh sai phạm về đất đai

Tại nhiều địa phương, việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sai phạm về đất đai vẫn chậm, không có thông báo kết quả tiếp nhận và tiến độ xử lý thông tin cũng chưa khả thi.

Hội thảo khoa học đề tài: “Nghiên cứu phương pháp định giá đất hàng loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật CAMA và cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam”

Sáng ngày 14/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu phương pháp định giá đất hàng loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật CAMA và cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt Nam” và chuyên đề: “Định giá đất hàng loạt đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Phê duyệt kết quả điều tra thái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 28/10/2015, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2564/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thực hiện Dự án điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hội nghị tổng kết dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP), tỉnh Thái Bình

Thực hiện Công văn số 1284/TCQLĐĐ-VP ngày 08/9/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thái Bình, sáng ngày 16/10, Sở TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa quản lý đất đai Việt Nam (VLAP), tỉnh Thái Bình.

Những vấn đề cần lưu ý trong công tác xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch dân cư tại các huyện, thành phố

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường làm nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể, trong đó việc xác định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện, thành phố có khối lượng công việc lớn.

Thái Bình: Xử lý vi phạm về sử dụng đất

Thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Quyết về đích sớm mục tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xác định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cách tối ưu để quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, đồng thời hạn chế tranh chấp, khiếu nại về đất đai, nên Thái Bình đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn.

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn