72 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam

Nhân ngày Truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam (03/10/1945 – 03/10/2017), Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình và Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã tặng hoa, chúc mừng động viên cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành Quản lý đất đai của Sở nói chung và toàn Ngành nói riêng phát huy truyền thống yêu ngành, yêu nghề, tinh thần khắc phục mọi khó khăn gian khổ, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thi đua phấn đấu xây dựng ngành Quản lý đất đai Việt Nam vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao./. 

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Vũ Thư (thứ 3 từ phải sang) chúc mừng Sở TN&MT nhân ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam năm 2017
Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình (thứ 2 và thứ 4 từ phải sang) chúc mừng Sở TN&MT nhân ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam năm 2017

 

TTCNTT

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn