Lĩnh vực cung cấp thông tin

Thủ tục 1: Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thủ tục 2: Cung cấp dữ liệu về đất đai (Trường hợp 1)

Cung cấp dữ liệu đất đai cho tổ chức, cá nhân trường hợp không thu tiền

Thủ tục 2: Cung cấp dữ liệu về đất đai (Trường hợp 2)

Cung cấp dữ liệu đất đai cho các tổ chức, cá nhân trường hợp có thu tiền

  Lĩnh vực đất đai

  Thủ tục 1: Cho thuê đất (Trường hợp 1)

  Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư

  Thủ tục 1: Cho thuê đất (Trường hợp 2)

  Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư

  Thủ tục 1: Cho thuê đất (Trường hợp 3)

  Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế không thuộc đối tượng được thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án). Trường hợp trên khu đất quy hoạch chỉ có đất của hộ gia đình cá nhân

  Họ tên: (*)  
  Email: (*)    

  Nội dung góp ý (*):

   
  Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
  Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn