Lĩnh vực đất đai

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Gồm 13 thủ tục được ban hành theo Quyết đính số 2244/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Thái Bình; đối tượng đi thực hiện là tổ chức; địa điểm thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (tiếp)

Gồm 16 thủ tục được ban hành theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Đối tượng đi thực hiện là hộ gia đình, cá nhân; thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; địa điểm thực hiện tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện:

THủ tục 29: Cung cấp tài liệu (Trường hợp 1)

Cung cấp tài liệu trích lục bản đồ địa chính

Họ tên: (*)  
Email: (*)    

Nội dung góp ý (*):

 
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn