Dự án Capas

Hội nghị tổng kết mô hình Đoạn sông tự quản

05 biển hiệu với nội dung “Đoạn sông tự quản” được gắn tại các đoạn sông; tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường nước; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị giao ban, trên hệ thống thông tin đại chúng, phát tờ rơi, các buổi gặp mặt kỷ niệm ngày 8/3, 20/10; tổ chức các hội thi tìm hiểu về tài nguyên nước… Ngoài ra, Hội phụ nữ phường còn tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh, tổ chức rà soát và thành lập các đoàn xuống các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tuyên truyền, vận động cùng tham gia bảo vệ tài nguyên nước

Hội thảo tập huấn “Tài nguyên nước với lĩnh vực truyền thông”

Dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý Tài nguyên nước (TNN) Việt Nam, gọi tắt là CAPAS, do Chính phủ Vương quốc Bỉ hợp tác, giúp đỡ, trong đó Thái Bình là một trong 7 tỉnh đầu tiên được hưởng lợi từ Dự án này (Dự án được triển khai từ năm 2009, kết thúc năm 2012). Một trong các mục tiêu quan trọng của dự án là “Nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ TNN”. Để đạt được mục tiêu này, sự tham gia tích cực của giới truyền thông trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, cách sử dụng, ứng xử đối với TNN là hết sức cần thiết.

Bảng giá đất

Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 30/01/2018, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất điều chỉnh

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất điều chỉnh.

Quy chế Sở TN&MT

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/11/2016, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 370/QĐ-STNMT về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử

Ngày 20/01/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Quyết định số 35/QĐ-STNMT kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Danh sách Giấy chứng nhận không còn giá trị sử dụng

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 03/12/2018, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hưng trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 27/TB-CNVPĐK về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 30/11/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình ban hành Thông báo số 93/TB-VPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Họ tên: (*)  
Email: (*)    

Nội dung góp ý (*):

 
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn