Trang chủ >>Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ số 12 Quang Trung, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại 0227.3831.239

Fax: 0227.3834.000

Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn

Địa chỉ giao lưu trực tuyến: http://thaibinh.monre.gov.vn

Họ tên: (*)  
Email: (*)    

Nội dung góp ý (*):

 
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn