Trang chủ >>Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc:

Ông Nguyễn Xuân Khánh

Điện thoại: 0227.3844.356

- Phó Giám đốc:

+ Ông Nguyễn Mạnh Lực

Điện thoại: 0227.3836.091

+ Ông Nguyễn Văn Nho

Điện thoại: 0227.3644.127

 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Quản lý Đất đai

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám

- Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản

- Chi cục Biển

- Chi cục Bảo vệ môi trường

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

- Văn phòng Đăng ký Đất đai

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

- Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

 

Chọn thành phố:
Họ tên: (*)  
Email: (*)    

Nội dung góp ý (*):

 
Bản quyền thuộc về Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.239; Fax: 036.3834.000 Email: tnmt.thaibinh@tnmt.vn